Lopen op de Burd

 

De Burd op zijn Fries, op zijn Nederlands de Bird, of kortweg het eiland. Voor een aantal de laatste 8km en voor anderen de 8 km door dit unieke gebied.

Om vanuit Grou op het eiland te komen moet je over het water de Grou en over het Prinses Margrietkanaal. De Grou was vroeger de scheiding tussen Grou en de Burd. Het land waar de camping yn ´e Lijte nu is, heeft vastgezeten aan de Burd. Toen het Prinses Margrietkanaal is gegraven, is het eiland doorkruist en is dit gedeelte middels een brug en de fietsbrug verbonden met Grou. De Burd is een eiland gebleven, wat alleen te bereiken is met een pont.

Het slotenpatroon, op de Burd, dateert uit de 15e eeuw. Vanaf die tijd heeft het eiland een agrarische bestemming gehad. In de vorige eeuw is de bestemming uitgebreid met de bouw van een aantal recreatiewoningen en het aanmeren van woonboten. Aan het eind van de twintigste eeuw heeft it Fryske Gea een groot deel onder zijn beheer gekregen. Sinds 2006 is het gehele gebied onderdeel van het Nationaal Park de Alde Feanen. Op het eiland zijn nog een aantal boerderijen te vinden die geen agrarische bestemming meer hebben. Er zijn nog drie windmolens te vinden waarvan er een vlak bij de route staat. Er wordt nog wel geweid doch dit is alleen toegestaan als er geen bedreiging is voor de weidevogels.

De Merenloop heeft dit jaar weer toestemming gekregen van it Fryske Gea om dit unieke natuurgebied in de wandelroute op nemen. Mogelijk zijn er weidevogels, zwanen en reeën te zien.

Stichting HVS is één van onze sponsoren, die het mede mogelijk maakt, dat wij de Merenloop dit jaar gratis maken.


Stichting HVS hartelijk dank namens de organisatie van de Merenloop, alle wandelaars en hardlopers voor de hele mooie gift, die wij van jullie hebben ontvangen. Maar in feite geldt onze dank natuurlijk ook aan de oprichters van de HVS Stichting namelijk Bram en Joke Dijkstra – Hoekstra.

De familie Dijkstra kwam in 1963 vanuit Leeuwarden in Grou wonen en hebben hier hun verdere leven gewoond.
Bram en Joke ontmoeten elkaar toen ze 15 en 17 jaar oud waren en hebben elkaar nooit meer uit het oog verloren. Bram was een succesvolle zakenman en in zijn vrije tijd schaatste en zeilde hij graag. Ook heeft hij drie keer de tocht der tochten uitgereden. Joke was een warme sociale vrouw die veel voor Bram en de families heeft betekend.

In 2006 hebben zij samen de Stichting HVS opgericht o.a. als doel talentvolle jongeren een kans geven om hun talent verder te ontwikkelen. Dit kan op cultureel, sociaal en sportief gebied zijn.

Wil je meer weten over Stichting HVS, bezoek dan hun website www.stichtinghvs.nl

 

info@merenloop.nl