Wandelroutes merenloop

Previous
Next

Maart 2023

Weetjes over de Burd.

 

De Burd op zijn Fries, op zijn Nederlands de Bird, of kortweg het eiland. Voor een aantal de laatste 8km en voor anderen de 8 km door dit unieke gebied.

Om vanuit Grou op het eiland te komen moet je over het water de Grou en over het Prinses Margrietkanaal. De Grou was vroeger de scheiding tussen Grou en de Burd. Het land waar de camping yn ´e Lijte nu is, heeft vastgezeten aan de Burd. Toen het Prinses Margrietkanaal is gegraven, is het eiland doorkruist en is dit gedeelte middels een brug en de fietsbrug verbonden met Grou. De Burd is een eiland gebleven, wat alleen te bereiken is met een pont.

Het slotenpatroon, op de Burd, dateert uit de 15e eeuw. Vanaf die tijd heeft het eiland een agrarische bestemming gehad. In de vorige eeuw is de bestemming uitgebreid met de bouw van een aantal recreatiewoningen en het aanmeren van woonboten. Aan het eind van de twintigste eeuw heeft it Fryske Gea een groot deel onder zijn beheer gekregen. Sinds 2006 is het gehele gebied onderdeel van het Nationaal Park de Alde Feanen. Op het eiland zijn nog een aantal boerderijen te vinden die geen agrarische bestemming meer hebben. Er zijn nog drie windmolens te vinden waarvan er een vlak bij de route staat. Er wordt nog wel geweid doch dit is alleen toegestaan als er geen bedreiging is voor de weidevogels.

De Merenloop heeft dit jaar weer toestemming gekregen van it Fryske Gea om dit unieke natuurgebied in de wandelroute op nemen. Mogelijk zijn er weidevogels, zwanen en reeën te zien.

Start tijden wandelroutes:

20 Km. 8:00 uur tot 10:00 uur.

Rondje Burd 8 km.

8:00 UUR TOT 10:00 UUR.

Inschrijven is niet meer mogelijk

Rondje over de Burd is altijd leuk maar alleen toegankelijk tijdens de merenloop i.s.m. it fryske gea.

Deze route gaat langs het pikmeer , het kanaal en vervolgens door de landerijen van Grou- Jirnsum.

info@merenloop.nl